Energiat tasapainoon – kokemuksia energiahoidosta


Erilaiset täydentävät hoitomuodot ovat olleet hyvin pinnalla viime aikoina, ja esimerkiksi akupunktiohoitojen, homeopatian, osteopatian ja energiahoitojen tarjonta on kasvanut merkittävästi. Täydentävillä hoidoilla tarkoitetaan usein näyttöön perustuvia täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja, joita saa Suomessa pääasiassa vain julkisesti tuetun terveydenhuollon ulkopuolella. Usein vaihtoehtoisiin hoitoihin saatetaan hakeutua silloin, kuin tavanomaisen lääketieteen ei koeta tarjoavan riittävää apua. Täydentävistä hoidoista on hyvin jyrkkiä mielipiteitä, ja välillä voi olla vaikea vetää raja siihen, mihin uskoa ja minkä suhteen olla skeptinen. Missään täydentävässä hoitomuodossa ei suositella esimerkiksi lopetettavan lääkärin määräämiä lääkkeitä ja pitkälle edenneissä vaikeissa kroonisissa sairauksissa on aina konsultoitava alan asiantuntijoita sekä noudatettava hoitosuunnitelmaa. Myös omaa maalaisjärkeä kannattaa pyrkiä käyttämään etenkin, jos kyse on vakavammasta oireesta ja koska tarjontaa alkaa olla niin paljon.


Mitä tarkoittaa energiahoito?


Sinäkin olet saattanut kuulla erilaisista energioista tai törmätä käsitteisiin, kuten chakra, kundalini tai prana. Näistä on saatettu puhua esimerkiksi joogatunnilla ja nykyään myös monet joogastudiot tarjoavat ylimääräisinä palveluinaan esimerkiksi energiahoitoja. "Länsimainen lääketiede hoitaa perinteisesti oiretta, kun taas esimerkiksi kiinalaisessa lääketieteessä ihmistä hoidetaan kokonaisuutena, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Energiahoidolla vaikutetaan tehokkaasti kehon energiajärjestelmään tasapainottamalla autonomista hermostoa, vapauttamalla kehosta kroonista stressiä ja esimerkiksi psyykkistä tunnekuormaa. Energiahoito on ikivanha ja täysin luonnollinen menetelmä, joka auttaa kehoa parantamaan itse itsensä. Keho pyrkii aina tasapainoon, ja energiahoito tukee tätä kehon omaa luonnollista paranemisprosessia." kertoo energiahoitajaksi opiskellut Nina Haddadin, joka työskentelee myös Yin Yoga & Mindfullness -ohjaajana sekä holistisena hyvinvointivalmentajana.Mihin energiahoidot perustuvat?


"Energiahoidot perustuvat energialääketieteeseen ja kvanttifysiikkaan. Vastoin yleisiä luuloja, energiahoitoja on tutkittu paljon tieteellisin menetelmin tarkkaan valvotuissa olosuhteissa. Niiden vaikutuksesta on saatu suorastaan hämmästyttäviä hoitotuloksia. Ihminen on paljon muutakin kuin fyysinen keho - laajempi kokonaisuus, jossa elämää ylläpitää monimutkainen energiajärjestelmä. Hoidon tehokkuuteen vaikuttaa jonkin verran käytetty tekniikka, mutta myös hoitajan tausta, oma kokemus ja koulutus. Tämän vuoksi kannattaa aina ennen hoito tarkistaa hoitajan koulutus, ja selvittää minkä tyyppisestä hoidosta on kysymys. Jokainen hoitaja on erilainen, ja suosittelen rohkeasti kokeilemaan myös eri hoitajia ja tekniikoita, jotta löytäisi itselleen parhaan avun. Erilaisia energiahoidon menetelmiä ovat esimerkiksi Reiki, Quantum Touch, Pranic Healing ja Healing Touch. Myös jooga on yksi tapa hoitaa energeettisesti kehoa ja mieltä."Kenelle ja missä tilanteissa suosittelet energiahoitoa?


"Energiahoito on turvallinen ja tehokas hoitomuoto kaikille, vauvasta vaariin. Voin suositella energiahoitoa avuksi hyvin moniin vaivoihin. Ainoastaan akuutissa flunssassa, vakavissa mielenterveysongelmissa tai kriiseissä en suosittele energiahoitoa ensimmäiseksi tai ainoaksi avuksi. Energiahoito vaikuttaa aina kokonaisvaltaisesti ja hoitaa koko ihmistä, ei vain pelkkää yhtä oiretta. Hoidon tarve riippuu paljon vaivan kestosta ja laadusta. Joissain tapauksissa pitkäaikainen krooninen vaiva saattaa poistua yhdellä ainoalla hoitokerralla. Toisinaan saatetaan tarvita useampi peräkkäinen käynti. Tyypillisesti asiakkaat ottavat 3 – 5 kerran sarjahoidon, mutta jotkut tulevat energiahoitoon myös säännöllisesti esimerkiksi kerran kuukaudessa."Mitä energiahoidossa käytännössä tapahtuu?


Jokainen hoitokerta on yksilöllinen riippuen asiakkaan tilanteesta, ja voi sisältää erilaisia tekniikoita ja menetelmiä. 75 minuutin hoitoon sisältyy:


1. Alkuhaastattelu, jossa selvitämme asiakkaan oireet ja niiden laadun sekä keston. Jos energiahoito ei ole ennestään tuttua, käymme läpi hoidon pääperiaatteet.


2. Energeettinen jäsenkorjaus, jossa mittaan ja katson asiakkaan ryhdin sekä selvitän kehossa mahdollisesti olevia asentovirheitä. Asentovirheet johtuvat lihasjännityksistä ja saattavat aiheuttaa vinoutta selkärankaan tai raajojen eriparisuutta. Nämä on tärkeä korjata, koska muutoin lihasjännitykset voivat aiheuttaa hermojen puristusta ja sitä kautta lisää oireita. Koko keho käsitellään seisten sekä makuuasennossa.


3. Muiden tekniikoiden käyttö, riippuen asiakkaan vaivoista. Koko fyysisen kehon hoito käsin sekä etu- että selkäpuolelta hoitopöydällä maaten. Hoidetaan myös energiakehoa, puhdistaen ja tasapainottaen energiakeskusten toimintaa. Tarvittaessa hoidetaan myös tunnekehoa siihen erityisesti tarkoitetuilla tekniikoilla. Yleisin syy esimerkiksi masennukseen tai uupumukseen ovat kehossa jumissa olevat käsittelemättömät tunteet.


4. Tarvittaessa kivun hoito siihen tarkoitetuilla tekniikoilla. Tämä vain niissä tapauksissa, jos asiakkaan kivut eivät ole vielä hoidon aikana poistuneet.


5. Loppukeskustelu, jossa käymme läpi mitä hoidon aikana on tapahtunut, mitä on odotettavissa hoidon jälkeen ja mitä jatkotoimenpiteitä tarvitaan. Vastailen asiakkaiden kysymyksiin, mikäli heille nousi hoidon aikana kysyttävää.Sain mahdollisuuden kokeilla Ninan energiahoitoa parin hoitokerran ajan Urban Wellsin vastaanotolla. Minulla ei ollut juurikaan aiempaa kokemusta energiahoidoista. Uskon energioihin ja filosofiaan niiden takana, mutta minua jännitti etukäteen, että osaisinko tarpeeksi antautua hoidolle analysoimatta tai kyseenalaistamatta mitään. Nina on todella ystävällinen, helposti lähestyttävä ja äidillisen lämmin persoona, jonka seurassa tuntui turvalliselta jakaa hyvinkin vaikeita ajatuksia ja olla täysin omana itsenään. Jo ensimmäinen hoitokerta nosti nosti pinnalle hyvin voimakkaita tunteita ja muun muassa erään lapsuuden kokemuksen, jota en ole luultavasti ikinä käsitellyt. Nina myös kertoi paljon viisaita ajatuksia, jotka hänelle nousivat esiin hoidon myötä. Näistä suuri osa oli minulle hyvin mullistavia oivalluksia, joihin en ollut aiemmin osannut kiinnittää huomiota. Uskon ensimmäisen hoitokerran avanneet tietynlaisia tunnelukkoja ja käsittelemättömiä traumoja, joka käynnisti tietynlaisen henkisen paranemisprosessin, sillä jo seuraavalla hoitokerralla olo oli yleisesti ottaen selkeästi parempi ja on vahvistunut viikkojen kuluessa entisestään. Voin suositella lämpimästi Ninan palveluita ja lempeän läsnäolevaa hoito-otetta.www.ninahaddadin.com

nina@ninahaddadin.com

0 kommenttia