Mitä on henkinen herääminen ja mistä sen tunnistaa?Suurten maailmanlaajuisten muutosten myötä elämämme saattaa ikään kuin pysähtyä. Meillä on enemmän aikaa itsellemme ja saatamme kääntyä sisäänpäin, kohdata pelkomme, laittaa arvomme uuteen prioriteettijärjestykseen tai tajuta, että haluammekin sisimmässämme elämältä jotain aivan muuta. Muuttunut tilanne saattaa käynnistää monilla ihmisillä niin kutsutun henkisen heräämisen prosessin. Keskustelimme henkisen terapeutin ja Spiritlifter-konseptin perustajan Christel Laveniuksen kanssa siitä, mitä henkinen herääminen tarkoittaa ja miten uudistuneeseen tietoisuuden prosessiin voisi saada tukea.Mitä on henkinen herääminen?


"Henkinen herääminen tarkoittaa sisäänpäin kääntymistä - sitä kun ihminen alkaa tutkia omia ajatuksiaan, arvojaan, identiteettiään ja käytöstään. Se tarkoittaa yksinkertaisesti tietoisuuden lisääntymistä eli sitä, kun ihminen tulee uudella tavalla tietoiseksi itsestään ja alkaa ottaa vastuuta omasta toiminnasta sen sijaan, että näkee itsensä olosuhteiden uhrina. Usein hänen fokuksensa itsekeskeisestä ajattelusta laajenee ja hän alkaa ymmärtää olevansa yhteydessä johonkin suurempaan", Christel kertoo.


Henkisen heräämisen prosessi alkaa kaikilla eri tavoin ja näyttää jokaisella erilaiselta. Christel on huomannut, että usein herääminen tapahtuu silloin, kuin ihminen on hyvin tyytymätön sen hetkiseen elämäänsä ja kaipaa siihen kovasti muutosta. "Moni kokee niin suurta kärsimystä, että jonkinlaisen muutoksen tekeminen on väistämätöntä. Sisällä jokin ääni kertoo ihmisen olevan väärässä paikassa, parisuhteessa tai työpaikassa, ja sen myötä hän kokee tarvetta etsiä vastauksia, josta henkisyyden matka alkaa. Moni ihminen kohtaa henkisen heräämisen myös uupumisen tai burnoutin kautta. Kun ihminen on ajanut itsensä loppuun jatkuvasti elämällä yli omien rajojen, joutuu hän kohtaamaan oman haavoittuvaisuutensa ja nöyrtyä elämälle. Myös muut elämän kriisit ja muutoskohdat kuten läheisen kuolema, onnettomuus, sairaus, lapsen syntymä, valmistuminen koulusta tai työpaikan menetys voi aloittaa henkisen heräämisen prosessin", hän kertoo.Mistä voin tunnistaa olenko henkisen heräämisen tiellä?


Christelin mukaan henkiseen heräämiseen liittyy paljon erilaisia muutoksia, oireita ja merkkejä. Yksi selkeä merkki on esimerkiksi se, että alkaa janoamaan tietoa haluten oppia lisää itsestään ja vetäen puoleensa esimerkiksi erilaisia itsensä kehittämisen kirjoja, podcasteja tai Youtube-videoita. "Voi olla, että alat myös viettämään enemmän aikaa itseksesi tai kaipaat omaa tilaa. Saatat tuntea, etteivät elämäsi ihmissuhteet tunnu enää yhtä antoisilta kuin aikaisemmin. Arvosi ovat muuttuneet, minkä vuoksi näet asiat uudella tavalla ja tämä saattaa synnyttää erilaisuuden tunnetta tai jopa yksinäisyyttä. Voi olla, että haluat vaihtaa työpaikkaa, asuinpaikkaa tai kaveripiiriä. Haluat pitää huolta itsestäsi, kuten alkaa urheilemaan tai syömään terveellisesti. Henkisen heräämisen aikana koko sisäinen maailma muuttuu ja mullistuu, minkä myötä myös ulkoinen maailma muuttuu", hän kertoo.


Christel haluaa kuitenkin korostaa sitä tosiasiaa, että henkinen herääminen ei ole pelkästään mikään kaunis itsensä löytämisen rakkaustarina, vaan se sisältää aina myös paljon todella vaikeitakin hetkiä. Tietoisuuden laajentuessa nousevat pintaan myös kaikki ne ikävät asiat ja käsittelemättömät traumat, joita on yrittänyt vältellä. Masennus, suru, pelko, yksinäisyys ja ahdistus ovat myös keskeinen osa henkistä heräämistä, puhumattakaan fyysistä oireista. "On tärkeä kuunnella itseään, omaa intuitiota ja omaa sisäistä viisautta. On myös tärkeä löytää tukea, henkinen herääminen voi olla erittäin haastava prosessi", Christel muistuttaa.

Mistä saada apua ja tukea henkiseen heräämiseen?


Apua henkiseen heräämisen voi saada erilaisilta erikoistuneilta auttajilta ja asiantuntijoilta. Christelin mukaan on tärkeää löytää ihminen, joka ymmärtää mitä käyt läpi ja jolla on omakohtaista kokemusta prosessista saadaksesi tarvittavan tuen. Tämä samaistumispinta voi puuttua joiltain lääkäreiltä tai psykologeilta, minkä vuoksi he saattavat helposti antaa vääriä diagnooseja. Erilaiset joogastudiot, meditaatioryhmät ja henkiset ihmiset voivat myös tukea tässä prosessissa.


Christelin palveluihin kuuluu henkinen terapia sekä ryhmäpalvelut. Hän haluaa auttaa ja kannustaa ihmisiä elämään mahdollisimman onnellista, autenttista ja oman näköistä elämää. Kun ihminen on linjassa itsensä ja arvojensa kanssa, elämää tuntuu mukavalta ja alkaa automaattisesti vetää puoleensa uusia mahdollisuuksia, ihmissuhteita ja seikkailuja. "Monet hakevat apua tullakseen kuulluksi ja kohdatuksi. Joku toivoo ulkoista mielipidettä ja tukea erilaisten ongelmien ratkaisussa tai elämänmuutoksissa. Joku taas tiedostaa käyvänsä läpi henkistä heräämistä ja haluaa tukea prosessiin. Mitään isompaa ongelmaa ei tarvitse olla vastaanotolle hakeutuessa vaan voimme keskittyä myös siihen, miten elämästäsi voitaisi tehdä vieläkin parempaa ja miten voisit elää oman näköistä, tasapainoista elämää", hän kertoo.Kokemuksia henkisestä terapiasta


Kävin kolme kertaa Christelin vastaanotolla Helsingissä. Alussa kävimme läpi sen hetkistä elämäntilannettani ja ongelmia, joihin etsin ratkaisua. Christelin kanssa oli hyvin luontevaa keskustella vaikeistakin ajatuksista ja peloista. Puhuimme esimerkiksi traumoista, egosta, lempeästä sisäisestä puheesta sekä tiedostamattomista käyttäytymismalleista esimerkiksi ihmissuhteissa. Christelin pirskahteleva olemus ja paikoitellen sopivan humoristisetkin näkökulmat toivat suuren oivalluksen - kaiken ei tarvitse olla aina niin vakavaa.


Sain valmennuksesta paljon uusia näkökulmia ja ajateltavaa. Tuntui turvalliselta ja helpottavalta, kun joku oli täysin läsnä ja minua varten. "Mielestäni kaikkien ihmisten pitäisi käydä juttelemassa itsestään hänelle parhaiten sopivalle ammattilaiselle ja saamassa tukea elämän eri vaiheissa. Toisen ihmisen läsnäolo juuri sinua varten voi olla hyvin korjaava ja positiivinen kokemus", Christel sanoo. Hän ottaa uusia asiakkaita vastaan myös Skypen ja puhelimen välityksellä. Muista hakea apua pintaan nousevien pelkojen, ahdistavien ajatusten tai suurien muutosten käsittelyyn - älä jää yksin.www.christellavenius.com

0 kommenttia