YLEISET SOPIMUSEHDOT

VERKKOKAUPPA

Embrosén (Embrosé Life & Co. y-tunnus 2902558-6) sopimusehdot koskevat verkkokaupassa www.emboselife.com tehtyjä tilauksia ja ovat voimassa 3.10.2018 alkaen. Sopimusehdot koskevat

Embrosé Life & Co:n ja asiakkaan välistä kauppasuhdetta. Yritys myy tuotteita yksityishenkilöille sekä jälleenmyyjille. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. Embrosé Life & Co pidättää oikeudet

näiden ehtojen muutoksiin.

 

Mikäli sopimusehdot päivittyvät merkittävästi, ilmoittaa Embrosé tästä palvelussaan. Päivittyneet ehdot koskevat tilauksia, jotka on tehty päivityksen voimaantulon jälkeen. Sen sijaan pidätämme oikeuden olla erikseen ilmoittamatta pienemmistä muutoksista, kuten virheiden tai puutteellisten tietojen korjaamisesta. Embrosé ei vastaa mahdollisista palvelun teknisistä vioista tai käyttökatkoksista. Nämä pyritään korjaamaan kuitenkin aina mahdollisimman pian.

 

Embrosén verkkokaupasta tilaaminen edellyttää, että asiakas hyväksyy sopimusehdot ja noudattaa niitä. Kauppasuhde tulee voimaan, kun asiakas saa ostoksen jälkeen sähköpostiin tilausvahvistuksen Embrosélta. Embrosé pidättää oikeuden tilauksen peruuttamiseen sekä muutoksiin.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Verkkosivuilla esiintyvät kuvat ovat Embrosén omaisuutta tai muuten tekijänoikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattuja. Lisäksi sivuilta löytyy immateriaalioikeudella suojattuja tietoja, tekstiä, tavaramerkkejä, logoja ja muuta dataa. Kuvien tai muun tiedon käyttö, levittäminen, kopiointi tai julkaisu kaupalliseen tarkoitukseen ilman Embrosén lupaa on kiellettyä. Mikäli haluat lainata kuvia sivuiltamme, muista merkitä jokaisen kuvan kohdalle verkkosivujemme osoite. Lisäksi jokaisen tuotteen kohdalle tulee lisätä linkki suoraan tuotteeseen verkkokaupassamme.

TIETOTURVAKÄYTÄNTÖ & EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Embrosé tekee parhaansa, jotta verkkosivujen tietoturvaratkaisut ovat mahdollisimman korkealuokkaisia. Asiakas on kuitenkin vastuussa niiden laitteiden ja ohjelmistojen toimintakunnosta sekä turvallisuudesta, joilla käyttää palvelua. Asiakastietoja käytetään ainoastaan toimivan tilausprosessin takaamiseksi. Tällöin pystymme toimittamaan tuotteet oikeaan osoitteeseen ja saamme sinut tarvittaessa kiinni, mikäli tilauksen suhteen ilmenee poikkeavuuksia. Embrosé on vastuussa henkilötietojen käsittelemistä, eikä tietoja luovuteta ikinä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tilausta tehdessään asiakas huolehtii siitä, että hänen syöttämänsä henkilötiedot ovat virheettömiä. Asiakas ei saa luovuttaa rekisteröitymistietojaan kenellekään muulle. Mikäli asiakas epäilee luvattoman henkilön käyttävän hänen rekisteröitymistietojaan, tulee hänen ilmoittaa Embrosélle viipymättä. Mikäli epäilemme asiakkaan käyttävän käyttäjätiliään väärin tai rikkovan sopimusehtoja, Embrosélla on oikeus estää asiakkaan pääsy asiakastilille. Jos haluat, että asiakastietosi poistetaan rekisteristämme, olethan yhteydessä meihin: hello@embroselife.com.

Sivuilla käytetään evästeitä, joiden tehtävänä on parantaa palvelun laatua. Evästeiden kieltäminen

selaimessa saattaa aiheuttaa ongelmia palvelun käytössä.

KAMPANJAT

Embrosé järjestää aina aika ajoin verkkokaupassa erilaisia tarjouksia ja kampanjoita. Tällöin mahdollisista kampanjan erikoissäännöistä ilmoitetaan kampanjan tiedoissa. Kampanjan ehdot ovat voimassa vain kampanjan voimassaoloaikana.

REKLAMAATIOT & VAHINGONKORVAUS

Asiakkaan vastuulla on tarkistaa aina saapunut toimitus sisältöineen ja ilmoittaa mahdolliset puutteet tai virheet Embrosélle viipymättä sähköpostitse tai puhelimitse. Kun asiakas on laatinut reklamaation, voidaan virhe hyvittää asiakkaalle vaihtamalla virheellinen tuote toiseen tuotteeseen, purkamalla kauppa tai hyvittämällä kauppahinta asiakkaalle. Embrosé ei ole korvausvelvollinen, mikäli tuote on myyty loppuun tai jos sivuilla on virheitä esimerkiksi tuotekuviin tai hintoihin liittyen. Tällöinen mahdollinen aiheutunut vahinko käsitellään reklamaation tavoin. Embrosén korvausvastuun enimmäismäärä ei missään olosuhteissa ylitä asiakkaan tuotteesta maksamaa hintaa.

Embrosé ei ole vastuussa, mikäli sopimusehdot eivät täyty ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi katastrofi, luonnontapahtuma, tulipalo, lakko, viranomaisen päätös, tekninen ongelma, alihankkijoiden toimitusten viivästyminen tai muu vastaava olosuhde, johon Embrosé ei voi vaikuttaa. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen. Mikäli vastaavia tilanteita ilmenee,

ilmoitetaan tilanteesta heti asiakkaalle.

SOVELLETTAVA LAKI

Embrosén yleisiin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli palveluun liittyy erimielisyyksiä, pyritään ne ratkaisemaan ensisijaisesti Embrosén ja asiakkaan välillä. Jos erimielisyyksiä ei saada ratkaistua, ratkaistaan ne Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on myös oikeus olla yhteydessä kuluttajariitalautakuntaan.

YHTEYDENOTTO

Mikäli sinulla on kysyttävää sopimusehtoihin liittyen, olethan yhteydessä meihin:

hello@embroselife.com